Day: March 13, 2017

bai toan nhan su ipos 1

Mô hình và Bài toán quản lý nhà hàng, nhân sự

Nhiều người cho rằng, kinh doanh nhà hàng chỉ cần quan trọng vốn đầu tư, mặt bằng, món ăn mà có phần xem nhẹ yếu tố con người – nhân sự. Đây là một trong những suy nghĩ rất nguy hiểm khiến nhiều người quản lý nhà hàng ăn uống thất bại. Lấy được một …

Mô hình và Bài toán quản lý nhà hàng, nhân sự Read More »

19004766

Scroll to Top