Self service là gì? Mô hình nhà hàng self service đang thay đổi thói quen ăn uống của thực khách ra sao?

Self service đang trở thành một xu hướng ngày càng được nhân rộng. Đặc biệt trong ngành F&B, sự phổ biến của mô hình nhà hàng Self service tác động không nhỏ đến thói quen ăn uống của bộ phận khách hàng trẻ. …

Self service là gì? Mô hình nhà hàng self service đang thay đổi thói quen ăn uống của thực khách ra sao? Xem thêm »