iPOS – PHẦN MỀM
QUẢN LÝ NHÀ HÀNG


Bán hàng nhanh – Quản lý chính xác
Không lo thất thoát

iPOS – PHẦN MỀM QUẢN LÝ
NHÀ HÀNG

Bán hàng nhanh – Quản lý chính xác
Không lo thất thoát

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

PHÙ HỢP ĐA DẠNG VỚI CÁC QUY MÔ NHÀ HÀNG

 

theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ một điểm đến toàn chuỗi!

PHÙ HỢP ĐA DẠNG VỚI CÁC QUY MÔ NHÀ HÀNG

 

Phần mềm quản lý nhà hàng iPOS – Phù hợp đa dạng với các mô hình nhà hàng,
theo quy mô từ nhỏ đến lớn, từ một điểm đến toàn chuỗi!

 

Phần mềm quản lý nhà hàng 1
Phần mềm quản lý nhà hàng 2
Phần mềm quản lý nhà hàng 3
Phần mềm quản lý nhà hàng 1
Phần mềm quản lý nhà hàng 2
Phần mềm quản lý nhà hàng 3

KHÁM PHÁ CÁCH THỨC PHẦN MỀM iPOS HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ HÀNG:

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

BÁN HÀNG 

Thao tác đơn giản, dễ dàng thực hiện. 
Đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng và tích hợp nhiều hình thức thanh toán.
Phân quyền chặt chẽ, tránh thất thoát.

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

QUẢN LÝ KHO

Cảnh báo tồn kho trong nhà hàng.
Quản lý định lượng theo công thức chế biến.
Kiểm tra hàng hoá tồn dư.

Quan Ly Kho Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

HỖ TRỢ MARKETING

Hỗ trợ tạo các chương trình giảm gía,  khuyến mãi, sự kiện. 
Tạo và lưu trữ thông tin hội viên.
Kết nối hệ thống chăm sóc khách hàng.

Ho Tro Marketing Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

QUẢN TRỊ TỔNG HỢP

Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết: báo cáo doanh thu, báo cáo bỏ món, v.v… 
Quản lý từ xa trên nhiều thiết bị.
Quản lý hoạt động của nhiều điểm bán. 

Quan Tri Tong Hop Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

BÁN HÀNG 

Thao tác đơn giản, dễ dàng thực hiện. 
Đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng và tích hợp 
nhiều hình thức thanh toán.
Phân quyền chặt chẽ, tránh thất thoát.

Ban Hang Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe
phan mem quan ly quan cafe 3

QUẢN LÝ KHO

Cảnh báo tồn kho trong nhà hàng.
Quản lý định lượng theo công thức chế biến.
Kiểm tra hàng hoá tồn dư.

HỖ TRỢ MARKETING

Hỗ trợ tạo các chương trình giảm gía,  
khuyến mãi, sự kiện. 
Tạo và lưu trữ thông tin hội viên.
Kết nối hệ thống chăm sóc khách hàng.

Ho Tro Marketing Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe
Quan Tri Tong Hop Phan Mem Quan Ly Quan Ca Phe

QUẢN TRỊ TỔNG HỢP

Hệ thống báo cáo đầy đủ và chi tiết: 
báo cáo doanh thu, báo cáo bỏ món, v.v… 
Quản lý từ xa trên nhiều thiết bị.
Quản lý hoạt động của nhiều điểm bán. 

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO NHÀ HÀNG

GIẢI PHÁP TỔNG THỂ CHO NHÀ HÀNG

Phần mềm quản lý nhà hàng 7

HƠN 15.000 THƯƠNG HIỆU F&B 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TIN TƯỞNG iPOS

HƠN 15.000 THƯƠNG HIỆU F&B TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TIN TƯỞNG iPOS

Phần mềm quản lý nhà hàng 26

Phần mềm quản lý nhà hàng 26

19004766